Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 15 Tiedotusaineisto

TRE:1489/05.00.01/2018

Valmistelija

  • Aittala Pauliina, Hallintokoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Pauliina Aittala, puh. 040 801 6119, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:

  • Vanhusneuvosto esitti aloitteenaan, että vanhusneuvoston kanta lain edellyttämästi selvitettäisiin aina ennen kuin luottamuselimet tekevät ikäihmisille merkittävissä asioissa päätöksiä ja että tämän kannan selvittäminen tarvittaessa tehdään pyytämällä vanhusneuvoston edustaja asiantuntijaksi kyseessä olevan asian käsittelyyn esimerkiksi lautakuntaan. Hallintojohtaja on kirjeellään 8.1.2019 antanut aloitteeseen vastauksen. Aloite ja siihen annettu vastaus ovat pykälän liitteinä.
  • Kaupunginhallitus asetti toimielimille ja viranhaltijoille vahingonkorvauksen myöntämisen rajat 1.1.2019 alkaen. Kaupunginhallituksen päätös 17.12.2018 § 520 on pykälän liitteenä.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kirsi Nurmio/vanhusneuvosto