Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 69 Kumottu päätös:Kirjastoautojen huolto- ja säilytyspalvelut, 21.12.2018
§ 70 E-kirjojen ja e-äänikirjojen hankinta, 21.12.2018
§ 72 Kirjastoautojen huolto- ja säilytyspalvelut, 21.12.2018
§ 66 Irtaimiston poistaminen työväenopiston kirjanpidosta, 14.12.2018
§ 2 Käyttökiellon antaminen kirjaston asiakkaalle, 08.01.2019
§ 3 Käyttökiellon antaminen kirjaston asiakkaalle, 08.01.2019
§ 4 Kirjasto- ja kansalaisopistolykikön tilojen käyttövuorojen hyväksyminan 1.12. - 31.12.2018, 09.01.2019
§ 68 Kämmenniemen kirjastossa omatoimikäyttö 17.12.2018, 17.12.2018

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
§ 174 Kulttuuripalveluiden hallinnassa olevien tilojen hintojen muutos vuodelle 2019, 14.12.2018
§ 175 Tampereen taidemuseon ja Muumimuseon hinnasto 1.1.2019 alkaen, 17.12.2018
§ 180 Vuoden 2019 avustusennakot kumppanuusavustusyhteisöille (taidelaitokset), 19.12.2018
§ 3 Hankinta- ja tilausoikeuden myöntäminen kirjasto- ja kansalaisopistoyksikössä, koordinaattori, 08.01.2019

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 1 Käytettyjen ArmorDeck -suojalevyjen suorahankinta, 07.01.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.