Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 7 Yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvontakertomus 2018

TRE:99/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Silvennoinen Marjatta, Asiakaspalvelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Marjatta Silvennoinen, puh. 050 595 1038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valvonta yksityisessä varhaiskasvatuksessa perustuu varhaiskasvatuslakiin. Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) astui voimaan 1.9.2018. Uuden lain mukaan varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia on yksityisen palvelun tuottajan järjestämän varhaiskasvatuksen osalta Aluehallintovirasto, Valvira sekä kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija. Esiopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvonta perustuu perusopetuslakiin (628/1998) ja -asetukseen (852/1998).

Lautakunnan tehtävänä on vastata palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian ja talousarvion linjausten mukaisesti sekä vastata valtuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta. Sivistys- ja kulttuurilautakunta käsittelee vuosittain toimialueensa valvontaan liittyvän Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamupäivä ja iltapäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelman. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta on 24.5.2017 § 59 hyväksynyt valvontaan ja ohjaukseen liittyvät asiakirjat ja valvontakäyntien määrät vuositasolla. Päätöksen mukaan valvontakäyntejä tehdään yksityisiin päiväkoteihin, koululaisten aamupäivä- ja iltapäivätoimintaan ja ryhmäperhepäivähoitoon kerran vuodessa ja yksityisille perhepäivähoitajille joka toinen vuosi. Tämän lisäksi tehdään ennalta ilmoittamatonta valvontaa tarvittaessa.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksessa olevista lapsista kasvoi edellisestä vuodesta noin kolmella prosentilla (2017: 20,12%  ja 2018: 23,10%), yhteensä 309 lapsella. Vuoden aikana neljä uutta palveluseteliyksikköä aloitti toimintansa.

Valvontakäyntien lisäksi kaksi kertaa vuodessa kerättävät tiedot lapsiryhmistä ja henkilökunnasta ja henkilökunnan kelpoisuuksien tarkistaminen ovat tärkeä osa ennakoivaa valvontaa.

Valvonnan ja ohjauksen toiminnassa painotettiin ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä vuonna 2018.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen tehtiin vuoden 2018 aikana yhteensä 151 valvontakäyntiä, joista ennalta ilmoittamattomia käyntejä oli 26. Jokaisessa päiväkodissa käytiin kaksi kertaa ja ryhmäperhepäivähoidon yksiköissä käytiin kerran vuoden aikana. Perhepäivähoidon valvontakäyntejä tehtiin 53.

Yksityisten palveluntuottajien järjestämään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan tehtiin 38 valvontakäyntiä.

Valvonnan ja ohjauksen vuoden 2018 havaintojen ja käyntien pohjalta on koottu painopisteet ja kehittämiskohteet vuoden 2019 valvonnan vuosisuunnitelmalle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvontakertomus 2018 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Asiakaspalvelupäällikkö Marjatta Silvennoinen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä, Marjatta Silvennoinen, Katri Mantere