Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 15.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • Senior Manager Juha Sutelainen, tietohallintopäällikkö Eero Kaappa ja suunnittelupäällikkö Jarkko Lumio § 14 ajaksi
  • suunnittelupäällikkö Mika Vuori § 14 ajaksi
  • asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi § 14 ja § 16 ajaksi
  • suunnittelija Johanna Riippi § 15 ajaksi
  • potilasasiamies Arja Laukka sekä sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen § 17 ja § 18 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)