Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 15.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Asiakasohjauspäällikkö, avo- ja asumispalvelut
§ 1 Neuropsykiatrisen valmennuksen hankinta pienhankintana: Myllyniemi & Lehtinen Oy, 05.02.2018

Ikäihmisten palvelulinjan päällikkö
§ 26 Ikäihmisten asumispalvelujen hankinta Kontukoti ja Toukola, 31.01.2018

Sosiaalipalvelupäällikkö, lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan päällikkö
§ 9 Voimaperheet-toimintamallin mukaisen palvelun hankinta Turun yliopistolta Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjalle, 26.01.2018

Sosiaalipalvelupäällikkö, psykososiaalisen tuen palvelulinjan päällikkö
§ 7 Päivätoiminnan hankinta pienhankintana: Symbolon Oy, 23.01.2018
§ 12 Hinnantarkastus palveluasumispäätöksen kotiin saaneiden avustamisesta 2018: Med Group Oy, 25.01.2018
§ 14 Oriveden toimintakeskus Lupiinin henkilökuljetusten hankinta pienhankintana, 31.01.2018
§ 20 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelusetelituottaja: Psykologipalvelu Pirjo Latvanen, 07.02.2018
§ 21 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelusetelin sääntökirjan muuttaminen, 07.02.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Anniina Tirronen, Palvelujohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)