Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.1.2019

§ 3 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 21.1.2019.

Jos pöytäkirjantarkastajaksi esitettävä tietää olevansa estynyt silloin suorittamasta tarkastusta tai tietää joutuvansa poistumaan tästä kokouksesta ennen sen päättymistä, on siitä ilmoitettava.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Väinö Friman ja Jyri Keränen (varalle Sirpa Koivisto ja Raija Moilanen).