Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.1.2019

§ 11 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 208 Hankintaoikaisu: Pirkanmaan maakunnan kuntien lastensuojelun sijaishuollon palvelujen hankinta, palvelutuotteet 1a, 1b, 2 ja 3, 14.12.2018
§ 215 Lastensuojelun sijaishuollon hankinta: Auta Lasta ry, Heinäsalmikoti, 20.12.2018
§ 216 Lastensuojelun sijaishuollon hankinta: Varatie Tervakoski, 20.12.2018
§ 218 Lastensuojelun sijaishuollon hankinta: Fieteri Oy, 20.12.2018
§ 219 Lastensuojelun sijaishuollon hankinta: Kumpuniitty Oy, Harju, 20.12.2018
§ 220 Lastensuojelun sijaishuollon hankinta: Kumpuniitty Oy, Harju, 20.12.2018

Palvelulinjapäällikkö, Psykososiaalisen tuen palvelut
§ 2 Kuulo- ja kuulonäkövammaisten hälytinkeskuslaitteistojen ja kiinteästi asennettavien induktiosilmukoiden hankinta, 08.01.2019
§ 3 Viittomien, viittomakielen ja viitotun puheen hankinta, 08.01.2019
§ 167 Lyhytaikaisen laitoskuntoutuksen hankinta pienhankintana: Satakunnan sairaanhoitopiiri, 18.12.2018
§ 168 Vaikeavammaisen muun palvelun hankinta pienhankintana: Tampereen Seniorihoiva Oy, 18.12.2018
§ 169 Palveluasumisen hankinta pienhankintana: Gerocare Oy, 18.12.2018
§ 170 Hankintasopimus psykiatripalvelusta pienhankintana, 18.12.2018
§ 171 Tuetun asumisen hankinta pienhankintana: Nuori Kullervo Oy, 18.12.2018
§ 188 Option käyttäminen tulkkaus- ja käännöspalvelujen hankinnassa, 21.12.2018

Johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö
§ 1 Lääkärityövoiman vuokraamisen hankinta, 03.01.2019
§ 2 Hammaslääkärityövoiman hankinta suun terveydenhuoltoon, jononpurku, 08.01.2019
§ 105 Diabeettisen retinopatian seurantapalvelujen hankinta pienhankintana, 20.12.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.