Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.1.2019

§ 9 Virkojen perustaminen avo- ja asumispalvelujen palveluryhmään (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:240/01.02.01/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Avopalvelujohtaja Anniina Tirronen, puh. 040 801 6378 ja hallintopäällikkö Tuula Haapio, puh. 050 547 6111, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 87 § 2 momentin mukaisesti tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Viime vuoteen saakka voimassa olleen tulkinnan mukaan virkasuhteisen varahenkilöllä on ollut mahdollisuus tehdä viranhaltijapäätöksiä. Nyttemmin 13.12.2018 annetun konsernimääräyksen mukaan työsuhteinen varahenkilö ei voi tehdä viranhaltijapäätöksiä.

Hoitotyön päälliköt, suun hoitotyön päällikkö, eräät palvelupäälliköt ja kehittämispäällikkö ovat toimineet palvelulinjojen päälliköitten varahenkilöinä. Avopalvelujohtaja Anniina Tirronen on viimeksi määrännyt varahenkilöistä 19.10.2018 § 310. Palvelulinjojen päälliköt ovat palvelulinjoilla ainoita, jotka tekevät hallinnollisia viranhaltijapäätöksiä.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan päällikön varahenkilöksi on määrätty hoitotyön päällikkö, vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikön varahenkilöksi on määrätty suun hoitotyön päällikkö ja hoitotyön päällikkö, psykososiaalisen tuen palvelulinjan päällikön varahenkilöksi on määrätty palvelupäällikkö ja hoitotyön päällikkö sekä ikäihmisten palvelulinjan päällikön ensisijaiseksi varahenkilöksi on määrätty palvelupäällikkö, kehittämispäällikkö ja palvelupäällikkö.

Palvelulinjojen päälliköiden toimessa olevien varahenkiköiden toimet on muutettava viroiksi. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa muutokseen. 

Esitetään, että perustetaan 1.2.2019 alkaen kolme (3) hoitotyön päällikön, yksi (1) suun hoitotyön päällikön, kolme (3) palvelupäällikön ja yksi (1) kehittämispäällikön virkaa

Perustettavien virkojen tiedot:

Toimintayksikkö: Vastaanottopalvelujen palvelulinja, vastaanottotoiminta
Tehtävänimike: Hoitotyön päällikkö
Kustannuspaikka: 122519
Asema: Itsenäinen
Esimies: Ylilääkäri
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: 99999999
Vaativuus: Hinnoittelemattomien palkkaryhmä 3
Työaikamuoto: 36,75
Palkkaesitys: 4.018,18

Toimintayksikkö: Vastaanottopalvelujen palvelulinja, suun terveydenhuolto
Tehtävänimike: Suun hoitotyön päällikkö
Kustannuspaikka: 122900
Asema: Itsenäinen
Esimies: Johtava ylihammaslääkäri
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: 99999999
Vaativuus: Hinnoittelemattomien palkkaryhmä 3
Työaikamuoto: 36,75
Palkkaesitys: 3.929,07

Toimintayksikkö: Psykososiaalisen tuen palvelulinja, Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Tehtävänimike: Hoitotyön päällikkö
Kustannuspaikka: 122460
Asema: Itsenäinen
Esimies: Ylilääkäri
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: 99999999
Vaativuus: Hinnoittelemattomien palkkaryhmä 3
Työaikamuoto: 36,75
Palkkaesitys: 3.929,07

Toimintayksikkö: Psykososiaalisen tuen palvelulinja, Aikuisten sosiaalipalvelut
Tehtävänimike: Palvelupäällikkö
Kustannuspaikka: 122110
Asema: Itsenäinen
Esimies: Palvelulinjapäällikkö
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: 04SOS030
Vaativuus: Taso 3
Työaikamuoto: 36,75
Palkkaesitys: 3.656,96

Toimintayksikkö: Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja, lasten ja nuorten terveyspalvelut
Tehtävänimike: Hoitotyön päällikkö
Kustannuspaikka: 122420
Asema: Itsenäinen
Esimies: Ylilääkäri
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: 99999999
Vaativuus: Hinnoittelemattomien palkkaryhmä 3
Työaikamuoto: 36,75
Palkkaesitys: 3.929,07

Toimintayksikkö: Ikäihmisten palvelulinja, Työjärjestelijät
Tehtävänimike: Palvelupäällikkö
Kustannuspaikka: 125050
Asema: Itsenäinen
Esimies: Palvelulinjapäällikkö
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: 99999999
Vaativuus: Hinnoittelemattomien palkkaryhmä 3
Työaikamuoto: 36,75
Palkkaesitys: 3.784,20

Toimintayksikkö: Ikäihmisten palvelulinja, Yhteiset
Tehtävänimike: Kehittämispäällikkö
Kustannuspaikka: 125000
Asema: Itsenäinen
Esimies: Palvelulinjapäällikkö
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: 99999999
Vaativuus: Hinnoittelemattomien palkkaryhmä 3
Työaikamuoto: 36,75
Palkkaesitys: 4.035,25

Toimintayksikkö: Ikäihmisten palvelulinja, Etelä ja kaakkoinen yhteiset
Tehtävänimike: Palvelupäällikkö
Kustannuspaikka: 125114
Asema: Itsenäinen
Esimies: Palvelulinjapäällikkö
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: 99999999
Vaativuus: Hinnoittelemattomien palkkaryhmä 3
Työaikamuoto: 36,75
Palkkaesitys: 3.784,20

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Perustetaan kolme (3) hoitotyön päällikön, yksi (1) suun hoitotyön päällikön, kolme (3) palvelupäällikön ja yksi (1) kehittämispäällikön virkaa avo- ja asumispalvelujen palveluryhmään 1.2.2019 alkaen.

Tiedoksi

Maria Päivänen, Eeva Torppa-Saarinen, Maritta Närhi, Ella Suojalehto, Tuula Haapio, Heidi Tapaninaho-Pitkänen, Katja Tarkkala, Eija Haapanen