Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)

Perustelut

Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin.

- Huumehoidon tilannekatsaus, sosiaalipalvelupäällikkö Maritta Närhi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Sosiaalipalvelupäällikkö Maritta Närhi, palvelupäällikkö Päivi Ahtila ja palvelualuejohtaja Heli Alkila olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)