Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Läsnäolo- ja puheoikeudet

Valmistelija

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

- sosiaalipalvelupalvelupäällikkö Maritta Närhi §15

- palvelupäällikkö Päivi Ahtiala, Jeesi Tampereen huumehoidon avopalvelut/A-klinikkasäätiö Sisä-Suomen palvelualue §15

- palvelualuejohtaja Heli Alkila, Asumis– ja päihdepalvelut §15

- aikuisneuvonnan koordinaattori Sirkka Helin §16

- controller Vesa-Matti Kangas §17

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)