Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana maanantaina 21.8.2017.

 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Anne-Mari Jussila ja Jyri Keränen (varalle Sirpa Koivisto ja Raija Moilanen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)