Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 17 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2017 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:6209/02.02.01/2016

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiacontroller Lotta Perämaa, puh. 040 838 0393, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsauksessa raportoidaan mm. sitovat toiminnan tavoitteet sekä toiminnan tavoitteisiin ja kehittämisen painopisteisiin liittyvät toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet, henkilötyövuodet sekä tunnuslukujen toteumat.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiselle toiminnalle asetetut sitovat toiminnan tavoitteet ja niitä toteuttavat toimenpiteet etenevät taloustavoitteita lukuun ottamatta pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Joidenkin tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida vasta vuoden lopussa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 21,3 milj. euroa budjetoitua huonompi. Ennusteessa on huomioitu Pshp:n ylijäämän palautus palvelujen ostojen vähennyksenä. Raportin laatimisen jälkeen on sovittu, että Pshp:n ylijäämän palautus tehdään peruspääomien suhteessa ja kirjataan muihin rahoitustuottoihin. Näin ollen toimintakulujen ennuste kasvaa ja korjattu toimintakatteen ylitysennuste on 27,3 milj. euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta raportissa ennustettuun tilikauden tulokseen.

Avo- ja asumispalvelujen palveluryhmän tammi-huhtikuun toimintakate on toteutunut 4,1 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompana. Alkuvuoden menojen korkeaa toteumaa selittää mm. lastensuojelun kiireellisten sijoitusten kasvu, kotiin jaettavien hoitotarvikkeiden ostojen lisääntyminen sekä kotihoidon palvelutuntien kasvu. Palveluryhmän toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 13,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana merkittävien henkilöstökulujen, ostopalvelujen ja hoitotarvikkeiden ylitysten johdosta. Palveluryhmän kaikilla palvelulinjoilla ennustetaan merkittäviä ylityksiä. Talousarvion ennustetaan ylittyvän sekä omassa toiminnassa että ostopalveluissa. Suurimmat menojen ylitysuhat ovat vanhusten kotihoidon henkilöstömenoissa, omaishoidon tuessa, lastensuojelun henkilöstömenoissa ja sijaishuollon ostopalveluissa, vastaanottotoiminnan hoitotarvikeostoissa ja laboratorio- ja kuvantamispalveluissa sekä vammaispalvelujen ostoissa ja avustuksissa.

Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen palveluryhmän tammi-huhtikuun toimintakate on toteutunut 3,9 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä johtuu pääosin Pshp:n palvelutilauksesta. Tilinpäätösennuste on 7,4 milj. euroa budjetoitua huonompi. Pshp:n palvelutilauksen ennustetaan ylittyvän 4 milj. eurolla. Ennusteessa on huomiotu Pshp:lle kertyneiden ylijäämien palautus jäsenkunnille, josta Tampereen osuus on arviolta noin 6 milj. euroa. Pshp:n palvelutilauksen ylitykseen vaikuttavat vuoden 2016 ennakoitua suurempi laskutuksen kasvu sekä alkuvuoden lisääntynyt palvelujen käyttö. Oman toiminnan menojen ylitykset johtuvat laboratoriopalveluiden ostoista, sijaiskustannuksista sekä lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden käytöstä.

Palveluryhmät ovat ryhtyneet toimenpiteisiin ennustettujen ylitysten pienentämiseksi, mutta toimenpiteillä ei pystytä merkittävästi pienentämään ennustettuja ylityksiä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2017 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Controller Vesa-Matti Kangas oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Esittelijä muutti listalle korjatun liitteen, joka oli käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Anniina Tirronen, Arto Ranta, Jukka Männikkö, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Lotta Perämaa, Vesa-Matti Kangas

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)