Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut liitteen mukaiset pöytäkirjapäätökset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)