Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)

Perustelut

Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Kehittämisjohtajan esittäytyminen ja työsuunnitelma (Petri Leiponen)
  • Ikäihmisten palvelujen ajankohtaiset (Ella Suojalehto)
  • Köyhyysohjelma

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kehittämisjohtaja Petri Leiponen ja ikäihmisten palvelulinjan päällikkö Ella Suojalehto olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat