Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • kehittämisjohtaja Petri Leiponen § 123 ajaksi
  • ikäihmisten palvelulinjan päällikkö Ella Suojalehto § 123 ajaksi
  • controller Vesa-Matti Kangas § 124 ajaksi
  • suunnittelupäällikkö Mika Vuori § 125 ajaksi
  • projektipäällikkö Eeva Mäkinen § 126 ajaksi
  • sosiaalipalvelupäällikkö Maria Päivänen ja kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari § 127 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat