Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Avopalvelujohtaja
§ 318 Asiakaslähtöisen palvelutuotannonohjauksen ja liiketalouden perusteet -koulutuksen hankinta Nordic Healthcare Group Oy:ltä, 05.11.2018
§ 352 Lääkkeellisen kaasun hankinta, 05.12.2018

Ikäihmisten palvelulinjan päällikkö
§ 331 Ikäihmisten asumis- ja päiväkeskuspalvelujen hankinta Koivupirtti säätiöltä, 27.11.2018
§ 332 Ikäihmisten asumis- ja päiväkeskuspalvelujen hankinta pienhankintana Kotipirtti ry:ltä, 27.11.2018

Sosiaalipalvelupäällikkö, lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan päällikkö
§ 183 Kotitiimi Hanna Oy:n hyväksyminen palvelusetelituottajaksi, 08.11.2018
§ 194 Mesimarjasi Oy:n hakemuksen hyväksyminen lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelituottajaksi, 23.11.2018
§ 195 Terapia ja Työnohjaus Terhi Kotilainen Tmi:n hyväksyminen perheneuvolan palvelusetelituottajaksi, 23.11.2018

Sosiaalipalvelupäällikkö, psykososiaalisen tuen palvelulinjan päällikkö
§ 158 Merikratos Oy:n hyväksyminen palvelusetelituottajaksi mielenterveys-ja päihdepalveluihin, 14.11.2018
§ 159 Terapia ja Työnohjaus Terhi Kotilainen Tmi: n hakemuksen hyväksyminen mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelusetelituottajaksi, 14.11.2018
§ 161 Vaikeavammaisten palveluasumisen ja päivätoiminnan hankinta, 27.11.2018
§ 162 Option käyttäminen kehitysvammaisten henkilöiden autetun ja tuetun asumisen palvelujen hankinnassa, 28.11.2018
§ 163 Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavan palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen sopimuksen jatkaminen, 28.11.2018
§ 166 Omaan kotiin annettavan palveluasumisen suorahankinta: Kotipalvelu Mehiläinen Oy, 13.12.2018

Johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö
§ 83 Seudullisen suun terveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen vuokratyövoiman hankinnan hinnantarkistus, 02.11.2018
§ 86 Lasten ja nuorten anestesiahammashoitopalvelujen hankinta pienhankintana, 13.11.2018
§ 89 Option käyttäminen koskien kiirevastaanoton lääkäripalvelujen hankintaa, 28.11.2018
§ 92 Option käyttäminen koskien allasterapioiden hankintaa, 30.11.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat