Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavan viimeistään maanantaina 26.6.2017.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ulla-Leena Alppi ja Väinö Friman (varalle Anne-Mari Jussila).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ulla-Leena Alppi ja Väinö Friman (varalle Hannu Raiskio).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)