Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan määrääminen ja terveydenhuollon toimintayksikön vastaavan lääkärin määrääminen (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:4600/01.02.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. hallintokoordinaattori Jukka Tapiola, puh. 040 806 2850, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vanhojen lautakuntien toimikausi päättyi 31.5.2017. Samalla päättyi myös Tampereen kaupungin lautakuntien johtosäännön voimassaoloaika. Tampereen kaupungin lautakuntien johtosäännön mukaan lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan alaisen sosiaalihuollon osalta johtavana viranhaltijana on toiminut avo- ja asumispalvelujen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelulinjan päällikkö (lautakuntien johtosääntö § 6). Lisäksi ikäihmisten palvelujen lautakunnan alaisen sosiaalihuollon osalta johtavana viranhaltijana on toiminut hyvinvoinnin palvelualueen esikunnan erikoissuunnittelija (lautakuntien johtosääntö § 7) sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan alaisen sosiaalihuollon osalta johtavana viranhaltijana on toiminut avo- ja asumispalvelujen psykososiaalisen tuen palvelulinjan päällikkö (lautakuntien johtosääntö § 8).

Valtuusto hyväksyi uuden hallintosäännön 23.1.2017 ja muutti sitä 20.2.2017 sekä 24.4.2017. Tampereen kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta määrää lautakunnan alaisen sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan. Lisäksi hallintosäännön 19 §:n mukaan lautakunnan tulee määrätä terveydenhuollon toimintayksikön vastaava lääkäri. On tarkoituksenmukaista, että sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisena sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana toimii jatkossa hyvinvoinnin palvelualueen johtaja ja terveydenhuollon toimintayksikön vastaavana lääkärinä hyvinvoinnin palvelualueen esikunnan hallintoylilääkäri.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Johanna Loukaskorpi

Lautakunnan alaiseksi sosiaalihuollon johtavaksi viranhaltijaksi määrätään hyvinvoinnin palvelualueen johtaja.

Terveydenhuollon toimintayksikön vastaavaksi lääkäriksi määrätään hyvinvoinnin palvelualueen esikunnan hallintoylilääkäri.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Johtaja Taru Kuosmanen, hallintolaki § 28, 1. momentti, 1. kohta

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Arto Lemmetty, Arto Ranta, Anniina Tirronen, Leena Viitasaari, Jaana Mäenpää, Tuula Haapio, Leena Salminen, Maria Päivänen, Maritta Närhi, Anne-Mari Ahonen, Eeva Torppa-Saarinen, Ella Suojalehto, Kaisa Taimi, Jari Honkaniemi, Petri Oivanen, Sirkka-Liisa Kaistinen, Niina Ruopsa, Paula Hakala, Jukka Tapiola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)