Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 9 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tiedotusvastaavan nimeäminen (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:4602/00.04.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. hallintokoordinaattori Jukka Tapiola, puh. 040 806 2850, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielimen tiedotusvastaavalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tiedotusvastaavaksi nimetään viestintäsuunnittelija Marika Haapala.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Marika Haapala, luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)