Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 6.2.2020

§ 13 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmässä tehtävän sosiaalityön kehittämisen tilannekatsaus (Hanna Harju-Virtanen)
  • 10-kohdan toimenpidelista (Taru Kuosmanen)
  • Psykiatrian integraation tilannekatsaus (Arto Lemmetty)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Projektipäällikkö Hanna Harju-Virtanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Ari Wigelius ja kaupunginhallituksen edustaja Merve Caglayan saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)