Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 6.2.2020

§ 20 LISÄPYKÄLÄ: Vahingonkorvausvaatimuksen uudelleenkäsittelypyyntö potilasvahinkolautakunnan korvaamatta jääneestä osuudesta (yhteistoiminta-alueen asia) (lisäpykälä) (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 25-kohta