Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 6.2.2020

§ 19 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut
§ 4 Option käyttäminen suun terveydenhuollon hammas- ja oikomishoidon tarveaineiden hankinnassa, Plandent Oy, 20.01.2020
§ 5 Option käyttäminen suun terveydenhuollon hammas- ja oikomishoidon tarveaineiden hankinnassa, Suomen 3 M Oy, 20.01.2020
§ 6 Option käyttäminen suun terveydenhuollon hammas- ja oikomishoidon tarveaineiden hankinnassa, Ortomat Herpola Oy, 20.01.2020
§ 7 Option käyttö suun terveydenhuollon hammas- ja oikomishoidon tarveaineiden hankinnassa, JH Hammastuote Oy, 20.01.2020
§ 8 Option käyttäminen suun terveydenhuollon hammas- ja oikomishoidon tarveaineiden hankinnassa, Hammasväline Oy, 20.01.2020

Palvelujohtaja, ikäihmisten palvelut
§ 1 Palvelujen hankinta ikäihmisille Tammenlehväkeskus Oy:ltä vuonna 2020, 15.01.2020
§ 5 Jalkojenhoitopalvelun hankinta vanhainkotihoitoon pienhankintana, 20.01.2020
§ 25 Sopimusmuutos Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n ikäihmisten Keinupuiston palveluihin, 21.01.2020

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 7 Familar Oy:n tehostetun perhetyön palvelun hintojen tarkistaminen, 17.01.2020
§ 9 Sopimusmuutos lastensuojelun sijaishuollon palvelujen hankintasopimukseen, 20.01.2020
§ 12 Lastensuojelun toimeksiantosuhteisen perhehoidon palvelujen hankinta, 22.01.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)