Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2019

§ 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.