Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2019

§ 78 Pöytäkirjan tarkastajat 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jussi Kuortti ja Kukka Kunnari.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.