Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2019

§ 79 Toimitusjohtajan katsaus 

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Infran talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä asioista.

Käsiteltäviä asioita muun muassa:

  • talousraportti marraskuulta 2019
  • sairauspoissaolot ja tapaturmat.

Päätösehdotus oli

Asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.