Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2019

§ 80 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus 

Perustelut

 

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta on 19.6.2019 § 46 päättänyt, ettei käytä otto-oikeutta toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat palvelussuhdeasioita, lukuun ottamatta henkilöstön ottamista vakituiseen virkasuhteeseen.

Otto-oikeuden alaiset päätöspöytäkirjat toimitetaan johtokunnalle perjantaisin ja ne ovat nähtävillä kokouksessa.

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan alla oleviin päätöksiin:

 

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos
§ 89 Valmiiden liikennemerkkien hankinta, 28.11.2019
§ 90 Pakettiautojen hankinta, 28.11.2019
§ 92 Hulevesikonttien hankinta, 11.12.2019
§ 93 Lumen kuormauksen ja kuljetuksen hankinta, 10.12.2019
§ 94 Lähitapiolan takaisinsaantivaatimus liukastumisesta Ristinarkuntie 3:n jalkakäytävällä, 11.12.2019

§ 95 Vahingonkorvaushakemus räjäytystöiden aiheuttamista vaurioista Ruokomäenkadulla, 13.12.2019

§ 96 Vahingonkorvaushakemus ajoneuvovahingosta Haukkamäenkadun ja Hanhenmäenkadun risteyksessä, 13.12.2019

§ 97 Vahingonkorvaushakemus ajoneuvovahignosta Hämeenpuistossa, 3.12.2019

§ 100 Pyöräalustaisen kaivukoneen hankinnan keskeyttäminen, 12.12.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.