Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.11.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 73 Infran talouden raportointi tammi-lokakuulta 2019

TRE:3458/02.02.01/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Talouspäällikkö Katariina Torkkola, p. 040 800 4286, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tammi-lokakuun liikealijäämä oli 0,7 milj. euroa, mikä on 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi liiketulos. Liiketulos toteutui 1,2 milj. euroa heikompana kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna.

Liikevaihto toteutui 1,8 milj. euroa suunniteltua suurempana, pääosin koska Lahdesjärvellä toteutetaan vuoden aikana noin 4,0 milj. euron poikkeuksellisen laaja tonttien esirakentamiskohde. Lahdesjärven rakentamiskohde ei ollut vuosisuunnitelman laadintavaiheessa tiedossa, mutta se on huomioitu liikevaihdon1,6 milj. euron ylitysennusteessa. Liikevaihdon ennustetta on laskettu edelleen syyskuun ennusteesta 0,2 milj. eurolla, pääosin koska kunnossapidon lisätöiden määrä jää loppuvuonna suunniteltua pienemmäksi tilausten pienentymisen ja talvikunnossapidon käynnistymisen vuoksi.

Lahdesjärven rakentamiskohde lisää myös materiaalien ja palvelujen ostoja, jotka ovat toteutuneet yhteensä 4,1 milj. euroa suunniteltua suurempina. Lisäksi maansiirto- ja konekaluston kilpailutus nostaa vuositasolla huomattavasti kustannuksia. Materiaali- ja palveluostojen ennustetaan toteutuvan 3,5 milj. euroa suunniteltua suurempina.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa suunniteltua alhaisempana. Määräaikaista kausihenkilöstöä on ollut suunniteltua vähemmän, joten henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa suunniteltua pienempänä.

Tilinpäätösennusteen mukaan liikeylijäämä toteutuu 2,0 milj. euron suuruisena, mikä on 1,6 milj. euroa suunniteltua alhaisempi tulos. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vt. toimitusjohtaja

Infran talouden raportointi  tammi-lokakuulta 2019 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Katariina Torkkola