Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.11.2019

§ 72 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuomo Pekkanen ja Anne Tervo.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.