Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.11.2019

§ 76 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Perustelut

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta on 19.6.2019 § 46 päättänyt, ettei käytä otto-oikeutta toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat palvelussuhdeasioita, lukuun ottamatta henkilöstön ottamista vakituiseen virkasuhteeseen.

Otto-oikeuden alaiset päätöspöytäkirjat toimitetaan johtokunnalle perjantaisin.

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan alla oleviin päätöksiin:

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos
§ 84 Tampereen Infran toiminnanohjausjärjestelmään liittyvän konsulttityön hankinta, 11.11.2019
§ 85 Rännien puhdistus, 14.11.2019
§ 86 Maantiivistäjien hankinta, 14.11.2019
§ 87 Hiedanrannan louheen murskauksen hankinta, 14.11.2019
§ 80 Vahingonkorvaushakemus ajoneuvolle tapahtuneesta vahingosta Viinikan liikenneympyrässä, 01.11.2019
§ 83 Vahingonkorvaushakemus valaisin vahingosta 1.8.2019 Ylioppilaankatu 9, piha-alueella, 07.11.2019

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.