Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 85 Infran talouden raportointi tammi-marraskuu 2018

TRE:3461/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinto- ja talouspäällikkö Annamari Kortesaari, puh. 050 348 8878, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Infran tammi-marraskuun liikeylijäämä oli 1,6 milj. euroa eli 0,6 milj. euroa suunniteltua heikompi. Liikeylijäämä oli 2,0 milj. euroa heikompi kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna.

Rakentamisen liikevaihto on 3,1 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Liikevaihdossa näkyy erityisesti kaupunkiympäristön palvelualueen pienempi tilauskanta. Palvelujen ostojen suhteellinen osuus liikevaihdosta on kasvanut, koska maansiirto- ja kuljetuskaluston sekä alihankintojen hintataso on noussut.

Kunnossapitopalvelujen liikeylijäämä oli 0,5 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiemmin. Alkutalvi oli erittäin runsasluminen, joka lisäsi lumikuormien poisajoa ja sepelin määrää edelliseen vuoteen verrattuna. Alkuvuoden aikana tehtiin myös ylitöitä 1200 tuntia enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi lisätöiden aloittaminen viivästyi kuukaudella, koska sepelin poisto tehtiin vasta toukokuun aikana.

Korjaamon toiminta oli marraskuussa edelleen alijäämäistä korkeiden tilavuokrien ja negatiivisen varastokatteen vuoksi.

Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan kunnossapidon ylitöiden vuoksi 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Palkallisten henkilötyövuosien määrän ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa pienempänä korjaamon asentajien Tampereen Kaupunkiliikenteelle siirtymisen vuoksi.

Tilinpäätösennusteen mukaan koko vuoden liikeylijäämä toteutuu 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana eli 2,6 milj. eurona.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sakari Suominen, Toimitusjohtaja

Talouden raportointi tammi-marraskuulta 2018 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Irja Peltoniemi, Annamari Kortesaari