Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 87 Katujen ja viheralueiden rakentamisen puitesopimus 2019–2020

TRE:8155/02.08.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Yksikön päällikkö Wille Siuko, p. 0500 631 439, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Rakentamispalvelut on yhdessä kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja ylläpidon kanssa laatinut katujen ja viheralueiden puitesopimusluonnoksen. Puitesopimusta noudatetaan kaupungin sisäisissä rakennusurakoissa. Vuosittaiset tilausmäärät ja urakkakohteet esitetään tilaajan vuosisuunnitelmassa ja talousarviossa

Puitesopimus on yleispiirteinen sopimus, jossa on esitetty tilaajana toimivan kaupunkiympäristön kehittämisen ja urakoitsijana toimivan Tampereen Infran yleiset kaupalliset vastuut ja velvoitteet. Puitesopimus täsmentää rakennusalalla yleisesti käytettyjä yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Koska tilaaja ja tuottaja ovat edelleen kaupungin yksiköitä, ei esimerkiksi rakennusajan tai takuuajan vakuuksia ole katsottu tarpeellisiksi

Puitesopimuksen mukaan toimittaessa yksittäisistä rakennuskohteista tilaaja tekee tarjouspyynnön, jossa määritetään kohteen yksilöidyt tiedot, kuten urakan laajuus, laatu, aikataulu ja maksuperuste. Tarjouspyynnön perusteella tuottaja tekee tarjouksen. Kun urakan ehdoista tilaajalla ja tuottajalla on sama käsitys, tilaaja tekee hankintapäätöksen ja tilauksen.

Sopimusluonnos perustuu aikaisempiin käytössä olleisiin puitesopimuksiin, joihin on tehty tarkennuksia ja lisäyksiä pyrkien toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja laadun parantamiseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sakari Suominen, Toimitusjohtaja

Katujen ja viheralueiden rakentamisen puitesopimus vuosille 2019–2020 hyväksytään.

Toimitusjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Wille Siuko, Anne Ravaska, Marko Kalela, Kati Suhonen, Eija Uusi-Piuhari, Milko Tietäväinen, Petri Kantola