Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 91 Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset 2019

TRE:8141/00.02.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sakari Suominen, Toimitusjohtaja

Johtokunnan kokoukset esitetään pidettäväksi Infran Jokipohjantien toimipisteen neuvotteluhuoneessa keskiviikkoisin klo 16.00 alkaen seuraavasti:

23.1.2019

20.2.2019

20.3.2019

24.4.2019

22.5.2019

19.6.2019.

Päätös

Johtokunnan kokoukset pidetään keväällä 2019 Jokipohjantien toimispiteen neuvotteluhuoneessa klo 16.00 alkaen seuraavasti:

23.1.2019 keskiviikko

20.2.2019 keskiviikko

19.3.2019 tiistai

23.4.2019 tiistai

21.5.2019 tiistai

19.6.2019 keskiviikko.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Janika Kunnari esitti, että maalis-, huhti- ja toukokuun kokoukset pidetään päivää aikaisemmin tiistaina. Anne Sinkkonen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja tiedusteli esityksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

ko-pa-li, Sanna-Leena Puntola, Timo Aaltonen, Wille Siuko, Jari Jaakola, Olavi Ujanen, Minna Kareinen