Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 86 Tampereen Infra Liikelaitoksen vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelma

TRE:6118/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinto- ja talouspäällikkö Annamari Kortesaari, puh. 050 348 8878, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.11.2018 vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelman. Johtokunnan on hyväksyttävä kuntalain 67 §:n mukaan liikelaitoksen talousarvio (palvelu- ja vuosisuunnitelma) vuoden loppuun mennessä.                      

Palvelu- ja  vuosisuunnitelma sisältää kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan painopisteet, toiminnan tavoitteet ja strategian vuositavoitteet, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, riskiprofiilin sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. 

Liikelaitokselle on toiminnan tavoitteiden lisäksi sitovaa korvaus peruspääomasta. Vuonna 2019 korvaus 11,3 milj. euron peruspääomasta on 0,890 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa Infran liikeylijäämä on 3,5 milj. euroa. Konsernijohtajan päätöksellä 30.11.2018 on vähennetty Infran toimintamenoja 73 000 euroa, koska työttömyysvakuutusmaksu alenee vuonna 2019. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa Infran liikeylijäämä on 3,6 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä on 2,7 milj. euroa. 

Johtokunnalle raportoidaan palvelu- ja vuosisuunnitelman toteutumisesta maaliskuusta alkaen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sakari Suominen, Toimitusjohtaja

Tampereen Infra Liikelaitoksen vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anniina Ylä-Mattila, Irja Peltoniemi, Annamari Kortesaari