Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Toimitusjohtajan katsaus

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Infran talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä asioista.

Käsiteltäviä asioita muun muassa:

  • Poissaolot ja tapaturmat

  • Tiedoksi rajapintaselvityksestä:

Pormestari on nimennyt päätöksellään 5.12.2018 § 177 ohjausryhmän, jonka tehtävänä on ohjata peruskaupungin ja tulevan Infra yhtiön työnjako- ja rajapintaselvitystä. Keskeiset selvityksen kohteena olevat toiminnot ovat kaupunkiympäristön palvelualueella.

Ohjausryhmään on nimetty puheenjohtajaksi apulaispormestari Aleksi Jäntti, varapuheenjohtajaksi apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki ja jäseniksi 1. kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Pekka Salmi, johtaja Mikko Nurminen, rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, kehittämispäällikkö Matias Ansaharju, rakennuttajahortonomi Petri Kujala, yksikön päällikkö Wille Siuko (Tampereen Infra), yksikön päällikkö Sanna-Leena Puntola (Tampereen Infra) ja kuntatekniikan työntekijä Timo Hannula (Tampereen Infra).

Ohjausryhmän tulee antaa esityksensä peruskaupungin ja Infra yhtiön väliseksi rajapinnaksi ja työnjaoksi tammikuun 2019 loppuun mennessä.

  • Seutuselvitys

  • Liikelaitoksen organisaation ja toiminnan kehittäminen/Puntola.

Päätösehdotus oli

Asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.