Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Perustelut

 

Johtokunta on päättänyt 23.8.2017 § 56, ettei käytä otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat henkilöstöhallintoa lukuun ottamatta yksikön päälliköiden ottamista toistaiseksi voimassaolevaan vakinaiseen palvelussuhteeseen.

Otto-oikeuden alaiset päätöspöytäkirjat toimitetaan johtokunnalle perjantaisin ja ne ovat nähtävillä kokouksessa.

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan alla oleviin päätöksiin:

 

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos
§ 130 Raskassuojien hankinta, 03.12.2018
§ 126 Vahingonkorvausanomus esinevahingosta Suoniemenkadulla, 29.11.2018

§ 136 Tampereen Infra Liikelaitoksen toimintasääntö, 12.12.2018.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.