Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 90 Toimitusjohtajan viransijaisten nimeäminen

TRE:7767/01.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Sakari Suominen, p. 0400 731 184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Toimitusjohtaja Sakari Suominen on irtisanoutunut. Virkasuhde päättyy 28.2.2019.

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 21.11.2018 § 79 toimitusjohtajan varahenkilöistä.

Toimitusjohtajan tehtävä on virka ja varahenkilöt ovat toimessa. Jotta toimitusjohtajan varahenkilöt voivat tehdä viranhaltijapäätöksiä toimitusjohtajan jäädessä pois tehtävästää, tulee johtokunnan nimetä varahenkilöt viransijaisiksi, kunnes uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sakari Suominen, Toimitusjohtaja

Todetaan toimitusjohtajan irtisanoutuminen.

Yksikön päällikkö Sanna-Leena Puntola nimetään toimitusjohtajan 1. viransijaiseksi 20.12.2018–28.2.2019 väliseksi ajaksi ja 1.3.2019 alkaen toimitusjohtajan avoimen viran hoitajaksi siihen saakka, kunnes uusi vakituinen toimitusjohtaja on valittu ja aloittaa tehtävässään ja

toimitusjohtajan 2. viransijaiseksi nimetään yksikön päällikkö Timo Aaltonen 1. viransijaisen ollessa estyneenä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että yksikön päällikkö Sanna-Leena Puntola ilmoitti olevansa esteellinen hallintolain 28 §:n 1 momentin mukaan ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Asian esittelijä, toimitusjohtaja Sakari Suominen muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Todetaan toimitusjohtajan irtisanoutuminen.

Yksikön päällikkö Sanna-Leena Puntola nimetään toimitusjohtajan 1. viransijaiseksi 20.12.2018–28.2.2019 väliseksi ajaksi ja 1.3.2019 alkaen toimitusjohtajan avoimen viran hoitajaksi siihen saakka, kunnes uusi vakituinen toimitusjohtaja on valittu ja aloittaa tehtävässään ja toimitusjohtajan 2. viransijaiseksi nimetään yksikön päällikkö Timo Aaltonen 1. viransijaisen ollessa estyneenä.

Puheenjohtaja tiedusteli muutosehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi, että muutosehdotus hyväksytiin yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Sanna-Leena Puntola, Timo Aaltonen