Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.6.2019

§ 47 Infran talouden raportointi tammi-toukokuu 2019

TRE:3458/02.02.01/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Hallinto- ja talouspäällikkö Annamari Kortesaari, puh. 050 348 8878, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tammi-toukokuun liikealijäämä oli 2,3 milj. euroa, mikä ylittää suunnitellun 1,1 milj. eurolla. Liikealijäämää kertyi 0,2 milj. euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna.

Liikevaihto toteutui 2,2 milj. euroa suunniteltua suurempana, koska Lahdesjärvellä toteutetaan vuoden aikana noin 4,0 milj. euron poikkeuksellisen laaja tonttien esirakentamiskohde. Lahdesjärven rakentamiskohde ei ollut vuosisuunnitelman laadintavaiheessa tiedossa, mutta se on huomioitu liikevaihdon 4,6 milj. euron ylitysennusteessa.

Lahdesjärven rakentamiskohde lisää myös materiaalien ja palvelujen ostoja, jotka ovat toteutuneet yhteensä 2,4 milj. euroa suunniteltua suurempina. Lisäksi maansiirto- ja konekaluston kilpailutus nostaa vuositasolla kustannuksia. Materiaalien ja palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 4,4 milj. euroa suunniteltua suurempina.

Alkutalvesta satoi runsaasti lunta, jonka vuoksi ylitöitä tehtiin noin 100 tuntia enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi toukokuulle on kirjattu lomapalkkavelan jaksotus 0,2 milj. euroa liian suurena. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa suunniteltua suurempina. Palkallisten henkilötyövuosien määrän ennustetaan toteutuvan 16 henkilötyövuotta suunniteltua pienempänä. Infrasta irtisanoutui ja siirtyi muihin tehtäviin vuoden 2018 aikana 33 henkilöä eli noin 21 henkilötyövuotta, jonka vuoksi jo tilinpäätöksessä henkilötyövuodet toteutuvat vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelmaa pienempinä. Lisäksi vuoden 2019 alussa on ollut eläköitymisiä ja muuta poistumaa suunniteltua enemmän.

Tilinpäätösennusteen mukaan liikeylijäämä toteutuu 0,4 milj. euroa suunniteltua heikompana 3,2 milj. eurona, toimintakulujen ylitysennusteista johtuen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vt. toimitusjohtaja

Talouden raportointi tammi-toukokuulta 2019 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Irja Peltoniemi, Annamari Kortesaari