Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.6.2019

§ 42 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Sinkkonen ja Pia Nordström.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.