Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.6.2019

§ 44 Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudella 2019

TRE:3544/00.02.01/2019

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vt. toimitusjohtaja

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudella 2019 pidetään Infran toimipisteessä osoitteessa Patamäenkatu 18 seuraavasti:

21.8.2019 klo 16.00

25.9.2019 klo 16.00

23.10.2019 klo 16.00

20.11.2019 klo 16.00

18.12.2019 klo 16.00.

Päätös

Tampereen Infran johtokunnan kokoukset pidetään Patamäenkadun toimipisteessä tiistaisin klo 16.00 alkaen seuraavasti:

20.8.2019

24.9.2019

22.10.2019

19.11.2019

17.12.2019.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Janika Kunnari esitti, että johtokunnan kokoukset pidetään päivää aikaisemmin tiistaisin. Anne Sinkkonen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja tiedusteli esityksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

luottamushenkilömuutokset, Annamari Kortesaari, Timo Aaltonen, Wille Siuko, Jari Jaakola, Olavi Ujanen