Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.6.2019

§ 50 Toimitusjohtajan katsaus

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Infran talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä asioista.

Käsiteltäviä asioita muun muassa:

  • kaupunginvaltuuston päätös 17.6.2019 ja projektin etenemissuunnitelma
  • RALA-auditointi 17.-18.6.2019
  • korjaamon muutto
  • sairauspoissaolot ja tapaturmat.

Päätösehdotus oli

Asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.