Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.6.2019

§ 51 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Perustelut

 

Johtokunta on päättänyt 23.8.2017 § 56, ettei käytä otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat henkilöstöhallintoa lukuun ottamatta yksikön päälliköiden ottamista toistaiseksi voimassaolevaan vakinaiseen palvelussuhteeseen.

Otto-oikeuden alaiset päätöspöytäkirjat toimitetaan johtokunnalle perjantaisin ja ne ovat nähtävillä kokouksessa.

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan alla oleviin päätöksiin:

 

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos
§ 44 Metalliaitojen hankinta, option käyttöönotto, 06.06.2019
§ 45 Vahingonkorvaushakemus ajoneuvovahingosta Lapinkaari 14:sta parkkipaikalla, 12.06.2019

§ 49 Sorsapuiston kentän lujitekankaan hankinta, 18.06.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.