Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Päätösehdotus oli

Yksikön päällikkö Wille Siukolle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.