Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Toimitusjohtajan katsaus

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Infran talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä asioista.

Käsiteltäviä asioita muun muassa:

  • Rakentamispalvelujen yksikön päällikkö esittelee puitesopimuspäätösesitykset
  • rajapintaselvityksen tilannekatsaus
  • Jokipohjantien muutto ja korjaamon mahdolliset tilaratkaisut
  • vuoden 2018 hakintojen toteutuminen
  • sairauspoissaolot ja tapaturmat.

Päätösehdotus oli

Asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.