Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Perustelut

 

Johtokunta on päättänyt 23.8.2017 § 56, ettei käytä otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat henkilöstöhallintoa lukuun ottamatta yksikön päälliköiden ottamista toistaiseksi voimassaolevaan vakinaiseen palvelussuhteeseen.

Otto-oikeuden alaiset päätöspöytäkirjat toimitetaan johtokunnalle perjantaisin ja ne ovat nähtävillä kokouksessa.

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan alla oleviin päätöksiin:

 

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos
§ 10 Pressukatoksen hankinta, 31.01.2019
§ 12 Lahdesjärven eteläosan kaavan pintamaiden kuorinnan, ajon ja vastaanoton hankinta, 31.01.2019
§ 11 Ravintolan terassilaudoituksen rikkoutuminen, 29.01.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.