Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 69 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Perustelut

 

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta on 19.6.2019 § 46 päättänyt, ettei käytä otto-oikeutta toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat palvelussuhdeasioita, lukuun ottamatta henkilöstön ottamista vakituiseen virkasuhteeseen.

Otto-oikeuden alaiset päätöspöytäkirjat toimitetaan johtokunnalle perjantaisin ja ne ovat nähtävillä kokouksessa.

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan alla oleviin päätöksiin:

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos
§ 71 Kuorma-auto aurausvarustuksella, 09.10.2019
§ 72 Kuorma-auto hiekoittimella, nosturilavalla ja aurausvarustuksella, 09.10.2019
§ 74 Vahingonkorvaushakemus puunkaadosta Pyykkiojankadulla, 10.10.2019
§ 75 Vahingonkorvaushakemus polkupyörävahingosta Sarankulmankadun kevyenliikenteenväylällä, 10.10.2019

§ 76 Vahingonkorvaushakemus autolle sattuneesta vahingosta 18.9.2019 Juvankadulla, 16.10.2019

§ 77 Ilokkaanrinteen pilaristabilointiurakka

§ 78 Ilokkaanrinteen stabiloinnissa käytettävän tuhkan hankinta, 21.10.2019

§ 79 Henkilöautojen hankinta, 21.10.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.