Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Janika Kunnari ja Mikko Leppälahti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.