Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Toimitusjohtajan katsaus

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Infran talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä asioista.

Käsiteltäviä asioita muun muassa:

  • rajapintaselvityksen tilannekatsaus
    • Todettiin, että johtokunta tulee antamaan oman lausuntonsa liittyen rajapintaselvityksen vaihtoehtoihin helmikuun kokouksessa, jos päätöksenteon aikataulu on jo selvillä.
  • Jokipohjantie 24 tilat
  • Kunta10 -tutkimus
  • sairauspoissaolot ja tapaturmat
  • alustava talousraportti 2018.

 

Merkittiin, että Jussi Kuortti saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.28.

Päätösehdotus oli

Asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.