Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Perustelut

 

Johtokunta on päättänyt 23.8.2017 § 56, ettei käytä otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat henkilöstöhallintoa lukuun ottamatta yksikön päälliköiden ottamista toistaiseksi voimassaolevaan vakinaiseen palvelussuhteeseen.

Otto-oikeuden alaiset päätöspöytäkirjat toimitetaan johtokunnalle perjantaisin ja ne ovat nähtävillä kokouksessa.

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan alla oleviin päätöksiin:

 

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos
§ 1 Puiden kuntotutkimuksen hankinta, option käyttöönotto, 09.01.2019
§ 4 Pintamaiden kuljetus ja vastaanotto, 17.01.2019

§ 6 Tampereen Infra Liikelaitoksen hankinta- ja tilausoikeudet, 22.1.2019

§ 8 Vahingonkorvaushakemus esinevahingosta Elli Tompurin katu 3:n kohdalla, 22.1.2019
§ 143 Vahingonkorvaushakemus puun kaatumisesta veneen päälle, 19.12.2018.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.