Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.9.2019

§ 62 Infran strategian raportointi tammi-elokuu 2019

TRE:3459/00.01.02/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntola, puh. 040 194 8031, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Infran johtokunta hyväksyi 16.12.2015 § 107 strategian vuosille 2016–2020. Strategian tarkastelunäkökulmat ovat asiakastyytyväisyys, toimintatavat, henkilöstön työtyytyväisyys, johtaminen sekä liiketalous.

Keskeinen strategian tavoite on, että Infra on kilpailukykyinen hinnaltaan ja laadultaan sekä toimintatavoiltaan alan yrityksiin verrattuna. Strategian toteuttamista varten asetetaan liikelaitokselle erikseen vuotuiset tavoitteet ja niille mittarit.

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet ja mittarit hyväksyttiin osana vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelmaa johtokunnan kokouksessa 19.12.2018 § 86. Strategian toteutumista seurataan kolmannesvuosittain.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vt. toimitusjohtaja

Strategian raportointi tammi-elokuulta 2019 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Heini Ruski, Annamari Kortesaari