Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.9.2019

§ 60 Infran talouden raportointi tammi-elokuu 2019

TRE:3458/02.02.01/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Annamari Kortesaari, puh. 050 348 8878, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tammi-elokuun liikealijäämä oli 1,6 milj. euroa, mikä ylittää suunnitellun 0,7 milj. eurolla. Liikealijäämää kertyi 1,0 milj. euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna.

Liikevaihto toteutui 2,5 milj. euroa suunniteltua suurempana, koska Lahdesjärvellä toteutetaan vuoden aikana noin 4,0 milj. euron laaja tonttien esirakentamiskohde. Lahdesjärven rakentamiskohde ei ollut vuosisuunnitelman laadintavaiheessa tiedossa, mutta se on huomioitu liikevaihdon 2,5 milj. euron ylitysennusteessa. Liikevaihdon ennustetta on laskettu heinäkuun ennusteesta 1,5 milj. eurolla, koska Sorsapuiston kentän tekojään jäähdytyslaitteiston hankinta siirtyy seuraavalle vuodelle ja lisäksi Tampereen Veden tilausmäärä jää suunniteltua pienemmäksi.

Lahdesjärven rakentamiskohde lisää myös materiaalien ja palvelujen ostoja, jotka ovat toteutuneet yhteensä 3,7 milj. euroa suunniteltua suurempina. Lisäksi maansiirto- ja konekaluston kilpailutus nostaa vuositasolla huomattavasti kustannuksia. Materiaali- ja palveluostojen ennustetaan toteutuvan 3,3 milj. euroa suunniteltua suurempina.

Alkutalvesta satoi runsaasti lunta, jonka vuoksi ylitöitä tehtiin noin 100 tuntia enemmän kuin edellisenä vuonna. Määräaikaista kausihenkilöstöä on ollut suunniteltua vähemmän, joten henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan lähes suunnitelman mukaisesti. Palkallisten henkilötyövuosien määrän ennustetaan toteutuvan 31 henkilötyövuotta suunniteltua pienempänä. Infrasta irtisanoutui ja siirtyi muihin tehtäviin vuoden 2018 aikana 33 henkilöä eli noin 21 henkilötyövuotta, jonka vuoksi jo tilinpäätöksessä henkilötyövuodet toteutuvat vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelmaa pienempinä. Lisäksi määräaikaista henkilöstöä on ollut 10 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisenä vuonna ja myös eläköitymisiä ja muuta poistumaa on ollut suunniteltua enemmän.

Tilinpäätösennusteen mukaan liikeylijäämä toteutuu 0,6 milj. euroa suunniteltua heikompana 3,0 milj. eurona, toimintakulujen ylitysennusteista johtuen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vt. toimitusjohtaja

Talouden raportointi tammi-elokuulta 2019 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Heini Ruski, Annamari Kortesaari